Välkommen

Elinstallationer erbjuder heltäckande data - och elinstallation med hög kvalitet och rätt kostnadsnivå. Vi är mycket kundorienterade och utför tjänster och levererar elartiklar med högsta kvalitet.

Vårt mål är att bygga långsiktiga kundrelationer. Genom att erbjuda en hög servicenivå och utföra arbeten av hög kvalitet har vi hittills lyckats bra med det och vi har genom åren byggt upp en stabil kundkrets.

ROT - avdrag

Glöm inte skattereduktion av hushållsnära tjänster!

From den 1 juli 2009 gäller nya regler - nu får du 50% avdrag direkt på faktura.

Rot-avdraget innebär att villa­ägare och bostadsrättsinnehavare får göra ett skatteavdrag med 50 procent på belopp upp till maximalt 100 000 kronor när man anlitar en hantverkare för renovering, ombyggnad eller tillbyggnad.

Det gäller dock inte för materialet som kommer att användas i samband med bygget.

Läs mer...

Har du säker el ?

Har ni ett hus där elledningarna är från 50-talet eller tidigare bör ni låta en fackman se över installationen.

Gamla torra och uttorkade ledningar kan i värsta fall orsaka brand eller kortslutningsskada.

 

Kontakta oss:

AD Elinstallationer
Odlingsvägen 34

147 50 Tumba
Mobil: 0760876170

e-mail: info@elinstallationer.eu